ยินดีต้อนรับ eduroam มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเครือข่ายสมาชิกของ eduroam ซึ่งเป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider)


การใช้งาน eduroam

     ในขั้นต้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam สำหรับผู้มาเยือนจากสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บุคลากรหรือนิสิตของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่สามารถเข้าใช้งานภายในมหาวิทยาลัยได้

อ่านต่อ...

คำถามที่พบบ่อย ?

     - บุคลากรหรือนิสิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากบริการ eduroam อย่างไร อื่นๆ ??
     - บัญชีสมาชิกที่ใช้ยืนยันตัวบุคคลกับ eduroam ได้มาจากไหน และมีรูปแบบบอย่างไร

อ่านต่อ...

พื้นที่ให้บริการ Eduroam

    ให้บริการจุดเชื่อมต่อที่ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


อ่านต่อ...
ลิงค์ที่เกียวข้อง...คู่มือการใช้งาน โดยแยกตามประเภทอุบกรณ์ ดังนี้

* มีปัญกหารการเชื่อมต่อ กรุณาต่อที่สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

      eduroam ย่อมาจาก "educational roaming" เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนโดย TERENA ที่ก่อกำเนิดจากเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของยุโรป (NRENs) เพื่อการใช้งานเครือข่ายที่เรียบง่าย ปลอดภัย และรองรับผู้ใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้
      โดย eduroam เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider)
      eduroam เริ่มต้นขึ้นในปี 2546 จากการสาธิตความเป็นไปได้สำหรับการให้บริการงานเครือข่ายโรมมิ่งข้ามเครือข่าย โดยการใช้มาตรฐาน 802.1x ทำงานร่วมกับ Radius Server ของแต่ละสถาบันเพื่อให้บริการกับนักศึกษาและนักวิจัยจากสถาบันสมาชิกจาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย เนเธอเลนด์ ฟินแลน สำหรับในประเทศไทย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (National Roaming Operator for Thailand) โดยเป็นผู้รับผิดชอบการให้บริการ eduroam สำหรับประเทศไทย และเป็นผู้กำหนดนโยบายการใช้งานระดับประเทศ โดย eduraom ในประเทศไทยมีการให้บริการ eduroam เป็นครั้งแรก ในงาน Asia-Pacific Advanced Network (APAN) ครั้งที่ 33 ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
       ในขั้นต้นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam สำหรับผู้มาเยือนจากสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บุคลากรหรือนิสิตของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่สามารถเข้าใช้งานภายในมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย UBU-WiFi ได้แต่เดิมอยู่แล้วการเชื่อมต่อเพื่อเข้าใช้เครือข่าย eduroam มีกระบวนการยืนยันตัวบุคคลด้วยโปรโตคอล WPA (Wi-Fi Protected Access) และ EAP (Extensible Authentication Protocol) ผู้ใช้บริการสามารถยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานเครือข่ายด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด หรือหลายสถาบันจะกำหนดวิธีการเข้าถึงเครือข่าย eduroam เช่นเดียวกับการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายในมหาวิทยาลัยต้นสังกันนั้น

* มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกประวัติการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ eduroam
    - SSID: eduroam
  • - Security type: WPA2-Enterprise
  • - Encryption: TKIP/AES
  • - Network authentication method: PEAP (EAP-MSCHAP)

แอพพลิเคชั่น สำหรับค้นหาสถานที่ให้บริการเครือข่าย eduroam ** คลิกสำหรับการตั้งค่าแต่ละ Devices

eduroam คืออะไร

      eduroam (education roaming) เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัยเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือนักศึกษาสามารถใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายในพื้นที่ของสถาบันอื่นได้

บุคลากรหรือนิสิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากบริการ eduroam ?

  • เข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายชื่อ eduroam ที่สถาบันเหล่านั้นเปิดให้บริการได้
  • สามารถใชับัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตเดิมที่เคยใช้กับเครือข่าย UBU-WiFi เพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลกับเครือข่าย eduroam ได้ทันที

มีบริการ eduroam อยู่ที่ไดบ้าง

      eduroam เป็นบริการโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัยทั่วโลก บุคลากรหรือนักศึกษาของสถาบันที่เป็นสมาชิกทั่วโลก สามารถใช้บริการได้ทั้งหมด

บัญชีสมาชิกที่ใช้ยืนยันตัวบุคคลกับ eduroam ได้มาจากไหน และมีรูปแบบอย่างไร

สำหรับบุคลากรหรือนิสิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถใชับัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตที่ออกให้โดย สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลได้ มีรูปแบบดังนี้

  • - ชื่อบัญชี: abc.xx@ubu.ac.th
  • - รหัสผ่านเดียวกันกับ ระบบยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต
          พื้นที่ให้บริการ (วงกลมสีส้ม) : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย,

CONTACT Network, Operation Center, Computer Center, Ubon Ratchathani University
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร. 045-353102